informacje o Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej


Sejm RP

Podział mandatów oraz partie polityczne w sejmie, a także jego zadania, funkcje i kadencja.

Sejm RP

Słowa kluczowe z txt

 
 

Sejm jest w Polsce od przełomu wieku piętnastego i szesnastego najważniejszym organem władzy ustawodawczej. Obecnie składa się on z czterystu sześćdziesięciu posłów (wybranych w wyborach powszednich).

Konstytucja Polska przewiduje czas trwania sejmu (kadencji) na cztery lata.

Gmach polskiego sejmu znajduje się w stolicy, nad skarpą wiślaną w rejonie ulic Wiejskiej, Górnośląskiej i Maszyńskiego. Najważniejszymi miejscami w sejmie są Sala Posiedzeń i Sala Kolumnowa.


Funkcje sejmu można podzielić na ustrojotwórczą i ustawodawczą – polegające na stanowieniu prawa przez uchwalanie ustaw oraz funkcję kreacyjną (powoływanie na stanowiska i zatwierdzanie składu rządu) i funkcję kontrolną. Obecny sejm obraduje ciągle, a jego obrady są jawne.
 

COPYRIGHTS 2007, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Ważne informacje znajdziesz także na innych stronach internetowych:
Polonez Caro, Atu Plus. Podziękowanie za pomoc i za współpracę. MediaMarkt market rtv agd